Radio Nord Revival – en succé!
Text: Ronny Forslund. Bilder: varierande

Ja, det är knappast överord att använda ordet succé. Efter fjolårets debacle när vi fick överge planerna på att sända direkt från museifartyget S:t Erik på grund av risken att utlösa brandlarmen hos vår närmaste granne Vasavarvet så fungerade allt detta år över förväntan. Ja, nästan för bra då vi kom att höras på en frekvens som vi inte tänkt oss!

Denna gång var det definitivt rätt personer med i det lagarbete som projektet Radio Nord Revival ju är. SSA-ordföranden Tore Andersson SMØDZB ansvarade för mellanvågssändningarna från Kvarnberget och en annan radioentusiast och radioamatör, Bernt Nyberg SM5EKO från Sala, svarade för kortvågssändningarna på 6060 kHz samt den 8 mars även för lågeffektade sändningar på mellanvåg 1512 kHz. Just detta med kortvågssändningarna blev en historisk händelse då det var första gången sedan radiomonopolet infördes 1925 som en privat rundradiostation fått tillstånd att sända från svensk mark. Frekvensen hade tagits fram med hjälp av Håkan Widenstedt på Teracom som tidigare arbetade med frekvensplanering för Radio Sweden.

Glädjande nog var entusiasmen stor från berörda myndigheter inför projektet och när vi kommit igång den 8 mars så anlände gratulationer både från PTS och Teracom där man lyssnade för fullt. Vi genomförde testsändningar redan den 7 mars för att kolla så att allt fungerade och det visade sig att kortvågssändaren på 6060 kHz med sina 10 kW och A3H-modulation gick in över hela Sverige med god signal på enkla transistormottagare utan någon annan antenn än den inbyggda teleskopantennen. Däremot hade vi inför premiärdagen ännu inte fått drivsändaren till Kvarnberget så även mellanvågssändningarna kom denna dag att ske från Sala med en effekt av max 60 watt. Trots detta kunde sändningarna på 1512 kHz uppfattas så långt bort som i München. Sändningarna streamades ut på Internet av Göran Lindemark från Södermalm i Stockholm och i Sala matades ljudet in i ett mixerbord och kördes genom en digital modulationsprocessor, "Orban Optimod", innan det gick vidare till sändarna. På mellanvåg användes en halvvågs inverted-V på 45 meters höjd. Ljudprocessingen är förklaringen till den goda ljudkvaliteten på kortvåg.

Målet var att starta sändningarna tolv minuter i tio tisdagen den 8 mars, precis som Radio Nord startade samma datum för 50 år sedan. Nu kom sändningarna igång något tidigare men 0948 svensk tid startade en inspelning av Radio Nords premiärprogram. Denna inspelning gjordes för övrigt av Arne Skoog vid starten 1961. Utöver återutsändningar av Radio Nord-program i original förekom även flera nyproducerade program och en hel del intervjuer med flera Radio Nord-veteraner inspelade under fjolårets sändningar förekom i programmet.

Kort efter att testsändningarna påbörjats började lyssnarrapporter strömma in via mejl och vi kunde konstatera att kortvågssändaren hördes bra över hela Europa, bland annat i Spanien, Belgien, England, Ryssland (Moskva), Ukraina, Sardinien, Schweiz.... Ja, genomslagskraften var bättre än vad vi kunnat förutse. Men även den lilla svaga MV-sändaren fick en oväntat bra räckvidd. Det var också trevligt att se många för oss totalt okända namn som bemödade sig om att ta in sändningarna från Radio Nord Revival. Trots att programmen med ett par undantag var på svenska så är det tydligt att mixen av nostalgimusik, Radio Nord-jinglar, reklamsnuttar från den tid det begav sig och olika program i både original och nyproducerade sådana i förlagans anda tilltalade många. Sätter man det i relation till den diet som bjuds av dagens kommersiella stationer på FM så är det inte utan att man tycker att programmen från Radio Nord faktiskt står sig riktigt bra i konkurrensen.
Gensvaret blev alltså enormt och rapporter fortsätter hela tiden att strömma in. Givetvis kommer ett riktigt QSL-kort att tryckas upp och alla korrekta lyssnarrapporter verifieras. På Radio Nords tid fanns ingen e-post.... När det gäller lyssnarrapporter så kom en del riktigt kul meddelanden in. Bland annat från frekvenskontrollen på Radio Bulgaria där man satt och lyssnade intensivt och sade sig finna programmen mycket njutbara. Detta är extra kul med tanke på en gammal Radio Nord-jingel där man anropar ”Radio Nord calling Radio Bulgaria, Radio Nord calling Radio Bulgaria....” Så kom det då till sist svar, 50 år efteråt.... Tidvis stördes våra sändningar av DRM och en holländare framkastade tanken att det möjligen kunde vara de svenska telemyndigheterna som försökte störa ut Radio Nord! Föga anade han hur inställningen till stationen förändrats under de 50 år som gått.

Med tanke på att vi inte kom igång från Kvarnberget på premiärdagen bestämde vi oss för att köra ytterligare ett pass med början lördagen den 12 mars. Dagen innan körde jag ut excitern till Kvarnberget och testsändningar startade omgående. Inledningsvis var det vissa problem med att få ljudstreamen att fungera men signalen var bra över Stockholm och allteftersom mörkret föll rapporterades god mottagning från flera länder. Sändaren låg också mycket exakt på 1512 – ned till tiondels Hz! Excitern har byggts av Lars Molin i Delsbo Radioklubb och den användes även vid jubileumssändningarna från Radio Dellen 2003 på 1602 kHz. Under söndagen började rapporter komma in om att vi även hördes på 4536, alltså tredje övertonen av 1512. Detta var inget vi hade räknat med men det gjorde att Radio Nord Revival kunde höras bra på många ställen där mellanvågssignalen inte gick fram. Orsaken till detta var ett relä i anslutning till lågpassfiltret som falerade och sändningarna avbröts snarast när vi fått kännedom om felet.

Sammanfattningsvis kan sägas att sändningarna lyckats över förväntan och responsen från lyssnare har varit enorm. Precis som vid Radio Morokulien-sändningarna så är det många lyssnare som inte är DX-are som plockat fram sina gamla radioapparater för att lyssna. Många har åkt runt i Stockholms innerstad för att följa sändningarna på sin bilradio och trots den höga störningsnivån så har god mottagning rapporterats till exempel från Östermalm, Vasastaden och Stadsgården. Programmen har också återutsänts av ett flertal FM-stationer runtom i Sverige samt av Radio Merkurs 1485 i Riga, Lettland.

Radio Nord Revival återkommer i etern helgen den 27-29 maj i samband med Skärdgårdsmässan. Möjligen kan sändningarna förlängas något. Vi kommer då att sända live från museifartyget s/s S:t Erik en hel del och planen är att bygga upp en studio ombord med autentisk utrustning av samma typ som användes av Radio Nord. Det blir också en liten utställning med Radio Nord-tema ombord. Bland annat kommer en mycket detaljrik modell av sändarfartyget Bon Jour att förevisas av den entusiast som byggt den. Alla som har möjlighet att komma dit är givetvis välkomna och vi är mycket intresserade av förslag inför de kommande sändningarna. Några användbara länkar:

http://www.radionordrevival.blogspot.com Radio Nord Revival’s officiella webbplats där du alltid hittar aktuell information om projektet. Du kan även kommentera inlägg.

http://groups.yahoo.com/group/radionord/ Diskussionsgrupp om Radio Nord. Här finns gott om intressanta inlägg och du kan själv delta i diskussionerna. Gott om bildmaterial.

http://radiohistoria.jvnf.org/ Svenska Radioarkivet som drivs av Ingemar Lindqvist. Här hittar du massor om Radio Nord, inspelningar, bilder etc.
Ronny Forslund


Ett par bilder av kortvågssändaren i Sala. Den består av en styrsändare TD90 från Svenska Standard Radio & Telefon (SRT f.d. ITT) som följs av ett linjärt slutsteg Collins 208U-10A som ger 10kW uteffekt. Mera information om utrustningen i Sala hittar du på http://www.nybergsala.com
Foto: Bernt Nyberg 
Tore Andersson SMØDZB och ordförande i Sveriges Sändaramatörer SSA, visar upp antennavstämningsenheten till MV-sändaren
på Kvarnberget. Foto: Ronny Forslund. 


Sändarmasten med antennkablarna för 1512 kHz till vänster. Antennen sluttar något i riktning mot Stockholm och har en höjd av 37 meter. Foto: Ronny Forslund.


Slutsteget till MV-sändaren på Kvarnberget. Uteffekt 1 kW. Foto: Ingemar Lindqvist.SMØDZB Tore i sändarmasten.
Foto: Ronny Forslund
Mellanvågsexcitern som användes vid sändningarna från Kvarnberget på 1512 kHz. Vid detta tillfälle lyckades vi kräma ut mer än 1 kW ur sändaren.
Foto: Ingemar Lindqvist.

Ingemar har för övrigt restaurerat en hel del av de gamla originalband som kördes i sändningarna och många inspelningar kan avlyssnas via hans webb Svenska Radioarkivet.