Som medlemmer kan optages personer der er offshore-radio interesserede.

Der er tre former for medlemskab:

• ordinære medlemmer (op til 65 år) - Kontingent 200 DKK 

• ordinære medlemmer over 65 år - Kontingent 100 DKK 

• æresmedlemmer - afgiftsfri


Gruppe 1 + 2 har stemmeret

For at oprette medlemskab skal institutionens vedtægter overholdes, og kontingentet betales rettidigt. 

Et medlem kan udtræde med øjeblikkelig varsel med henvendelse til bestyrelsen. 

Kontingent refunderes ikke. 

Et medlem kan ekskluderes af en enig bestyrelse i det tilfælde refunderes forholdsmæssig kontingent. 

Indbetaling:

kan foretages til vor konto med navn/adresse og by 

Nordea
reg.nr. 2340 konto nr. 6284122508


eller til

SWIFT: NDEADKKK
IBAN: DK4820006284122508