Vi upptar medlemmar där är intresserad av offshore-radio.

Det finns tre typer av medlemsskap:


• vanliga medlemmar (upp till 65 år) - Medlemsavgift 200 SEK 

• vanliga medlemmar över 65 år - Medlemsavgift 
100 SEK

• äresmedlemmar - avgiftsfritt

Grupp 1 + 2 har rösträtt


För att upprätta medlemsskap ska våra stadgar följas och medlemsavgift betalas i rätt tid.

Ett medlem kan lämna föreningen utan varsel med en henvändelse till styrelsen.

Medlemsavgift återbetalas inte.

Ett medlem kan exkluderas av en enstämmig styrelse i såna fall återbetalas medlemsavgift relativt.

Inbetalning:

Kan göras till vår konto med namn/adress och ort 

Nordea
reg.nr. 5774 konto nr. 3493424415

eller till

SWIFT: NDEADKKK
IBAN: DK1820003493424415

eller använda PayPal.com