Vi upptar medlemmar där är intresserad av offshore-radio.

Det finns to typer av medlemsskap:


• under 65 200 dkk over 65 100 dkk

Grupp 1 + 2 har rösträtt


För att upprätta medlemsskap ska våra stadgar följas och medlemsavgift betalas i rätt tid.

Ett medlem kan lämna föreningen utan varsel med en henvändelse till styrelsen.

Medlemsavgift återbetalas inte.

Ett medlem kan exkluderas av en enstämmig styrelse i såna fall återbetalas medlemsavgift relativt.

Inbetalning:

Kan göras till vår konto med namn/adress och ort 

Nordea
reg.nr. 5774 konto nr. 3493424415

eller till

SWIFT: NDEADKKK
IBAN: DK1820003493424415

eller använda PayPal.com