Följande är ledamöter i styrelsen för föreningen 
Skandinavisk Offshore Radio Historie

Pia Schultz .................... ordförande

Ole Eriksen .................... kassör

Allan Krautwald .............. styrelseledamot

Ronny Forslund .............. styrelseledamot

Göran Carlsson .............. styrelseledamot

Kenneth Andersson ........ styrelseledamot

Preben Ploug ................ offshore hedersledamot

Henrik Nørgård .............. rådgivande inom Radio Mercur