Radio Mercur
2. augusti 1958 - 31. juli 1962

Radio Mercur var verklighetens "Boat that Rocked" - länge före rockvågorna började att rulla i den den engelska kanalen och andra ställen.
Radio Mercurs prämiär var den 2. augusti 1958 från radioskeppet "Cheeta Mercur" som lå för ankar i Öresund i internationellt vatten mellan Danmark och Sverige.
Det gör Radio Mercur till världens första reklam finansierade radiostation, som bröt ett nationellt radio monopol vid att sända radio ifrån en fast position på havet.
Radio Mercur sände ifrån den 2. augusti 1958 tills den 31. juli 1962 samt i tre dagar ifrån den 13. - 15. augusti 1962.

Historie
Förberedelserna till att bryta radiomonopolet ägde rum redan i 1956-1957, då den unga Peer Jansen på en resa i Sydeuropa, fick han idéen till en dansk radio station inspirerat av dom amerikanska radioprogrammen vid Medelhavet från ett militärt radioskepp.
Peer Jansen fick sin jurist studerande kusin Børge Agerskov till att ta reda på, om det fanns möjlighter för att förverkliga detta utifrån gällanda lagstiftning på radio spridnings området.
Det visade sig attvara möjligt och då kontaktade Peer Jansen den äldre affärsmannen Ib Fogh och föreslog ett gemensamt projekt om att etablera en konkurrent till den danska Statsradiofoni, smsedan 1920talet har haft monopol på att sänd radiofoni till danska lyssnare.

Hål i lagen
Radio Mercur utnyttjade, att radiospridningi intenationellt vatten endast är reglerat av internationella avtal för radiospridning. som inte tar höjd för udsändeser från ett förankrat skepp med radioantenner riktat mot fastlandet.
Efter em gemensam nordisk insats och en ändring av den danska lagstiftninen, blev det rejällt omöjligt för Radio Mercur att sända radio, och stationen hade sina sista programmer den 31. juli 1962. 
Ett försök att fortsätta med utsändelserna med gamla bandade program i augusti 1962, tog ett plötsligt sut, då danska polisen och flottan beslagtog radiosändaren och drog in radioskeppet till Tuborg hamn.

Radioskeppen
"Cheeta Mercur" tidigare "The Flying Englishman". Radio Mercurs första radioskepp, placerat i Öresund och en kort period i Storbält. "Cheeta Mercur" blev såld i 1962 till Skånes Radio Mercur/Radio Syd. Den sjönk i Malmö hamn i oktober 1964, och blev skrotat efter bärgningen i Ystad. 
"Cheeta II" tidigare "Mosken". Radio Mercurs andra radioskepp ifrån februari 1961 i Öresund och senare placerat i Storebält. Såld av finansmannen Alex Brask Thomsen till Radio Syd i oktober 1964. Använd av Brit Wadner som radioskepp för Radio Syd utanför Gambias kust, tills det sjönk i 90-talet.
"Lucky Star" tidigare "Nijmah Al Hazz (arabisk för turstjärna). "Lucky Star" var ursprungligen radioskepp för DCR, men efter att Radio Mercur och DCR gick ihop blev "Lucky Star" använt som radoskepp i Öresund tills stationen blev stängd.
Skeppet fortsatta sedan som fraktskepp under namnet "Kamilla Whitthøft" och "Vendelbo", till skeppet gick på grund i juli 1971.

Studier
Radio Mercur hade studier i land - början på Maltegårdsve 24 och senare på Adolfsvej 61 i Gentofte, där dom flesta programmen och reklamer blev producerat. Ljudband blev så seglat ut till radioskeppet och transmitterat på dom fastställda programtablåer.
Radions försäljningsavdeling - Mercur Reklame A/S hade försäljningskontor i Köpenhamn, bl.a på Sortedams Dossering 55. På ett tidspunkt köpte Radio Mercur också dettidigare Nørrebros Teater i Ravnsborggade och inredda  det under namnet Radio Mercur City till stärre produktioner.

Program
Radions program var sammansatt av tidens populära musik och live inselninar med nya bands varvat med reklam, men det blev också andra typ program, såsåm revy, teater, nyheter och olika kulturprogram.
Du kan hitta mer under fliken "program" här på hemsidan.

Inspiration från Radio Mercur
Från hösten 1958 uthyrde Radio Mercur och sändingstid till ett svensk företag under namnet "Skånes Radio Mercur", som Nils Erik Svensson stod bakom. Det blev senare till Radio Syd under ledning av "piratdrottningen" Brit Wadner.
Radio Mercur hjalp till vid etableringen av den holländska station Radio Veronika, som fortfarande finns i legal form i dag.
Dessutom var Radio Mercur direkt inspiration för en rad pirat radio statoner, bl.a. Radio Nord vid Stockholm och Radio Caroline m.fl i de engelska kanalen riktat mot England och Skotland i den ena riktningen och Belgien i andra riktningen.

/Henrik Nørgaard

Du kan hitta mera om Radio Mercur:
På nätet: www.radio-mercur.dk 
I bokform "Pirater i æteren. Radio Mercur og Danmarks Commercielle Radio - dansk reklameradio fra Øresund 1958-62 af Henrik Nørgaard, 
utgiven av Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum på Syddansk
Universitetsforslag, 2003.

foto: Göran Carlsson