Radio Mercur
August 2nd. 1958 - July 31st 1962

Radio Mercur was the reality of the "Boat that Rocked", long before the rocking waves started to roll in the Channel and other places.

The start of Radio Mercur was August 2nd 1958 from the radio ship "Cheeta Mercur", that was rode an anchor in international waters in Øresund between Denmark and Sweden.
It makes Radio Mercur to the first commercial radio station, which break the national monopol by transmitting their programmes from a position in the ocean.
Radio Mercur ended their programmes on July 31st. 1962, and three more days from August 13th to the 15th. 1962.

Prehistory
The preparations started already in 1956-57, where the young Peer Jansen on a travel in the south of Europe got the idea to a danish radio station inspired of the American programmes from the Mediterian sent from an US army vessel. Per Jansen asked his cousin Børge Agerskov to find out, if there are possibilities to realize the project without breaking any laws about radio transmitting.

When it turned out to be possible, they contacted the elder businessman Ib Fogh and suggested a common project to etablish a competitor to the national State radio, who had the solo rights to send radio to the Danish listeners since the 20's.

Hole in the laws
Radio Mercur took advantage of that transmitting radio from international sea, only was regulated by international agreements for radio transmitting, and did was not prepared for radio from a anchored ship with a mast turned onto the shaw of Denmark.

Efter en fælles nordisk indsats og en ændring af den danske lovgivning
blev det reelt umuligt for Radio Mercur at sende, og stationen sendte
sine sidste udsendelser den 31. juli 1962. Et forsøg på at fortsætte
udsendelserne med gamle optagelser i august 1962 endte med, at de danske
myndigheder bordede sendeskibet og beslaglagde senderen.

Sendeskibe
"Cheeta Mercur" tidligere "The Flying Englishman". Radio Mercurs første
sendeskib, placeret i Øresund og en kort overgang i Storebælt. Cheeta
Mercur blev solgt i 1962 til Skånes Radio Mercur/Radio Syd. Sank i
Malmøs havn i oktober 1964 og blev hugget op efter bjærgningen.
"Cheeta II" tidligere "Mosken". Radio Mercurs andet sendeskib fra februar
1961 i Øresund og senere placeret i Storebælt. Solgt af finansmanden
Alex Brask Thomsen til Radio Syd i oktober 1964. Brugt af Brit Wadner
som sendeskib for Radio Syd ud for Gambias kyst, indtil skibet sank i
1990'erne.
"Lucky Star": tidligere "Nijmah Al Hazz" (arabisk for 'heldig stjerne').
Oprindeligt sendeskib for DCR, men efter sammenlægningen af Radio Mercur
og DCR blev "Lucky Star" brugt som sendeskib i Øresund for Radio Mercur
indtil lukningen. Sejlede senere som fragtskib under navnet "Kamilla
Whitthøft" og "Vendelbo", indtil den grundstødte i juli 1971.

Studier
Radio Mercur havde studier i land - først på Maltegårdsvej 24 og senere
Adolfsvej 61 i Gentofte, hvor de fleste udsendelser og reklamer blev
produceret. Bånd med udsendelser blev derefter sejlet ud til sendeskibet
og transmitteret på de faste sendetidspunkter.
Radioens salgsafdeling - Mercur Reklame A/S havde salgskontor i
København, blandt andet på Sortedams Dossering 55. På et tidspunkt købte
Radio Mercur også det tidligere Nørrebros Teater i Ravnsborggade og
indrettede det under navnet Radio Mercur City til større showproduktioner.

Programmer
Radioen sendte især tidens populære musik fra plader og liveoptagelser
med nye bands blandet med reklamer, men der blev også sendt andre typer
af programmer som revy, teater, nyheder og kulturprogrammer.
Find mere under "programmer" her på netstedet.

Inspirationen fra Radio Mercur
Fra efteråret 1958 lejede Radio Mercur også sendetid ud til et svensk
foretagende under navnet "Skånes Radio Mercur", som blev ledet af Nils
Erik Svensson. Det blev senere til Radio Syd under ledelse af
"piratdronningen" Brit Wadner.
Radio Mercur hjalp ved etableringen af den hollandske station Radio
Veronika, som eksisterer i legal form i dag.
Desuden var Radio Mercur direkte inspiration for en række piratradioer -
blandt andet Radio Nord ved Stockholm og Radio Caroline m.fl. i Den
engelske Kanal rettet mod henholdsvis England og Skotland i den ene
retning og Holland og Belgien i den anden retning.

/Henrik Nørgaard

Du finder mere om Radio Mercur:
På nettet:
www.radio-mercur.dk
I bogform: "Pirater i æteren. Radio Mercur og Danmarks Commercielle
Radio - dansk reklameradio fra Øresund 1958-62" af Henrik Nørgaard,
udgivet at Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum på Syddansk
Universitetsforlag, 2003.photo: Göran Carlsson