Radio Syd
6. marts 1962 - 19. januar 1966


Kort resumé: Efter det att Nils-Eric Svensson lämnat Skånes Radio Mercur i september 1961 tog Britt Wadner (BW) över radiostationen. Efter ett kort uppehåll i sändningarna återupptas dessa den 6 mars 1962, nu under namnet Radio Syd. Genom en ny bolagsbildning blir det nu AB Sydreklam som ligger bakom radiosändningarna från Radio Syd och med BW som ensam ägare.

Samtidigt har Radio Syd nu övertagit lilla "Cheeta" från danska Radio Mercur och man förfogar därmed över ett eget sändarfartyg och antalet sändningstimmar utökas successivt.
Det är också vid denna tidpunkt som massmedia intensifierar intresset för de kommersiella radiostationerna. Politikerna som vill förbjuda verksamheten har en tid arbetat med en ny radiolag. Denna träder slutligen i kraft den 31 juli 1962 kl. 2400. 
Som enda radiostation kommer Radio Syd trots den nya radiolagen att fortsätta sina sändningar. Radio Syd och BW kommer härmed att bli mer känt för sin kamp mot myndigheterna än för själva sändningarna.

Under 1963 tvingar ismas-sorna i Öresund "Cheeta" att söka nödhamn i Limhamn. Detta ofrivilliga stopp varar i tre månader. Under denna tid utger Radio Syd ett annons-blad till Malmöregionens hushåll.

I en svår höststorm 1964 klarar inte "Cheeta" att ligga kvar på sin ankarplats (N 55,39.9 O 12,52.4) utan driver och går på grund utanför Vikhög strax norr om Malmö. En dansk bogserbåt lyckats undsätta och dra en sargad "Cheeta" till kaj i Malmö där hon efter en kort tid sjunker. Ingen tror nu att Radio Syd någonsin skall komma tillbaka men BW envishet visar motsatsen. En längre tid har BW förhandlat om köp av det större fartyget "Cheeta Mercur". Planerna var att från detta fartyg starta kommersiella TV sändningar på UHF-bandet. Nu fick planerna ändras något och istället kom "Cheeta II" på kort tid at ersätta det mindre fartyget. Radio Syd med BW i spetsen kom att kämpa hårt och länge mot både lagstiftarna i Stockholm och vädrets makter. Det blev en till slut ojämn kamp där lagarna efterhand skärptes och anpassades efter passande omständigheter. Fem gånger ställs BW inför domstol åtalad för brott mot radiolagen. Försvarad av bl.a. advokaten Henning Sjöström hävdar BW hela tiden sin rätt och hävdar sin tolkning av lagen. Slutligen döms hon att avtjäna tre månaders fängelse för olaga innehav av radiosändare. Domen överklagas till Svea Hovrätt som sänker påföljden till en månads ovillkorligt fängelsestraff p.g.a. som det hette i domen, "sändningars innehåll och karaktär".

På kvinnofängelset i Hinseberg blev BW fånge Nr.516. En protestlista med 130000 skånska namnunderskrifter skickas till den svenska regeringen utan resultat. Protesten är organiserad av Club Radio Syd som har ca 10000 medlemmar. Trots domen och efter avtjänat fängelsestraff fortsatte BW och Radio Syd sina sändningar på internationellt vatten i Öresund. 
Hösten 1965 påbörjas parallellt med radiosändningarna också TV sändningar på UHF bandet kanal 41 (TV Syd). På julafton 1965 kan man se BW tillsammans med advokat Henning Sjöström skicka hälsningar och öppna julpaket i en direktsändning från fartyget ute i Öresund. Glädjen över att ha kommit igång med TV-sändningar blev dock kortvarig. Den 21 december 1965 avkunnas en ny fängelsedom med tre månaders fängelse.

Den 19 januari 1966 är det så definitivt slut. Den svåra issituationen gör att "Cheeta II" lättar ankar för att aldrig mera återkomma till svenska vatten. En ny anpassad radiolag som skulle träda i kraft under 1966 skulle göra det helt omöjligt att fort-sätta. En lång och ojämn kamp mot lagstiftarna är nu tillända.
En dispensansökan från BW till dåvarande kommunikationsministern Olof Palme avslås. Olofs Palmes kommentar till avslaget var " Man måste ju följa spelreglerna ".

"Cheeta II" hyrs en kort tid ut till Radio Caroline i England som fått problem med sitt eget fartyg "Mi Amigo" 
(tidigare Radio Nord "Bon Jour"). Sen bär det av till Kanarieöarna och slutligen till Gambia där "Cheeta II" för en tid blir restaurangbåt.

Radio Syds mångåriga historia kan inte skrivas på några få rader. BW planerade att under början av 1980 talet ge ut en bok om Radio Syd men detta förverkligades aldrig. Istället blev det Fredrik Karen, journalist och dotterson till BW som långt senare (1999) kom att ge ut en mycket omfattande bok om sin mormor Britts Wadners liv “Piratdrottningen”.
En annan bok med titeln "Sicket Himla Liv" inriktning på Radio Syd skrev teknikern Lennart Christianssons.

Radio Syd kom att fortsätta som landbaserad Radio station i Gambia. Dessa sändningar startades 1970 och kom att på till år 2001.

Britt Wadner som var bosatt i Båstad avled i mars 1987. 
foto: Göran Carlsson