OM OSS

Skandinavisk Offshore Radio Historie hemsidan scandinavianoffshoreradio.com är präsentation av vår förening, amt ett historisk återblick i perioden 1958 - 1965 då det fanns kommerciel radio i Danmark och Sverige.

Under radiostationerna finns det olika ämnen som tas upp för den besökande med interess för den epokgörande period då och var direktt orsak till vad vi har idag inom radio.

Det virtuella museum, som är den väsentliga delen av hemsidan, vill rymma så mycket det går att hitta om dom fem radiostationer som sända musik och reklam till den danska och svenska befolkningen.

Det virtuella museum är som alla andra museer belagd med en inträdesavgift. Därför vill medlemmar ha möjligheten till att lyssna till radioprogram, reklam i stor mängd, bilder och clips ifrån radio såväl som tryckt tidning.

Och vad som är bäst, det virtuella museum kan besökas när du har tid, då där är öppet 24 timmer i dygnet alla veckans dagar.
Ta dina barn och barnbarn med på en virtuel resa i vårt museum.

Det virtuella vill bestå av några hundra objekt, frestar det, då är medlemsavgiften gett bra ut, då det finns flera tusind timmers ljud och bild, samt en massa text och clips från det tryckta media.
Detta öppnas efterhand.

HAR DU NÅGOT LJUD, BILDMATERIAL OSV.?

Det finns gömd i förråd, på vindskontor osv. gammalt material som spolband, vecko- eller dagstidningar kanske till och med några minnen på Super8 film, som kanske blev spelat in vid överfarten mellan Sverige och Danmark på restaurangbåtarna.
Dom seglade mycket nära radio skeppen i internationellt farvatten.

Allt har interess, litet som stort, antigen som en donation til föreningen, eller man ger oss tillstånd till att kopiera material och återlämna det till ägaren.
Donerat material vill ingå i ett offshore museum, som vill ses virtuellt på nätet och om mängden av donerat material tillåter det som ett museum eller utställning, som visas fram som gästutställningar.

Kontakta oss på vår mail som finns på framsidan nere till höger.